MELSERVO-J5

Прогресивност за развитие на машините
  • Подобряване на производителността
  • Стандартизация на програмата
Свързаност за гъвкави системни конфигурации
  • Интеграция със свързани устройства
Удобство за бързо стартиране на работа
  • Подобряване на инструмента
  • Подобрена използваемост на задвижващата система
Ремонтопригодност за бързо откриване и диагностициране на повреди
  • Прогнозна/превантивна поддръжка
  • Коригираща поддръжка

 

Възможност за използване на съществуващи устройства
  • Взаимозаменяемост с модели от предишно поколение

 

Files:
(0 votes)
Commercial license
Date 2021-06-18
Language  English
File Size 68.75 MB
Download 237

Commercial license
Date 2021-06-18
Language  English
File Size 28.87 MB
Download 228

Commercial license
Date 2021-06-18
Language  English
File Size 63.35 MB
Download 207

Commercial license
Date 2021-06-18
Language  English
File Size 45.78 MB
Download 183

Commercial license
Date 2021-06-18
Language  English
File Size 10.59 MB
Download 216

Commercial license
Date 2021-06-18
Language  English
File Size 11.07 MB
Download 204

Commercial license
Date 2021-06-18
Language  English
File Size 2.92 MB
Download 213

Commercial license
Date 2021-06-18
Language  English
File Size 19.7 MB
Download 204

Commercial license
Date 2021-06-18
Language  English
File Size 9.17 MB
Download 221

 

София 1528, България
НПЗ Искър
ул. Неделчо Бончев 10
склад 27
Тел.: +359 2 411 25 04
Моб. тел.: +359 882 91 55 57
Тел./факс:+359 2 852 80 01
skype: PM.Electrical