Модули за управление на движение/позициониране

Модул за управление на движение 4/8 оси

Функции

  • Линейна интерполация
  • Кръгова интерполация
  • Непрекъснат контрол на траекторията
  • Ускорение/забавяне по S-крива

Контрол

  • Синхронен контрол
  • Кам контрол
  • Контрол на въртящия момент
 Модул за позициониране 2 оси

 

Files:
Commercial license
Date 2021-06-07
Language  English
File Size 16.99 MB
Download 368

Commercial license
Date 2021-06-22
Language  English
File Size 7.04 MB
Download 214

София 1528, България
НПЗ Искър
ул. Неделчо Бончев 10
склад 27
Тел.: +359 2 411 25 04
Моб. тел.: +359 882 91 55 57
Тел./факс:+359 2 852 80 01
skype: PM.Electrical