Надеждност и сигурност за бъдещето.

Входно/изходни модули

Входно/изходен модул с променливотоково външно захранване

16 цифрови входа 24VDC и 16 релейни или транзисторни изхода с винтови клеми.

Входно/изходен модул с постояннотоково външно захранване

16 цифрови входа 24VDC и 16 релейни или транзисторни изхода с винтови клеми.

Модули с цифрови входове

8/16/32 входа 24VDC

Модули с цифрови изходи

8/16/32 релейни или транзисторни изхода

Модули с цифрови входове/изходи

8 цифрови входа 24VDC и 8 релейни или транзисторни изхода

16 цифрови входа 24VDC и 16 релейни или транзисторни изхода

Високоскоростен импулсен входно/изходен модул

8 входа 24VDC и 8 транзисторни изхода

 

Files:
Commercial license
Date 2021-06-07
Language  English
File Size 16.99 MB
Download 356

 

София 1528, България
НПЗ Искър
ул. Неделчо Бончев 10
склад 27
Тел.: +359 2 411 25 04
Моб. тел.: +359 882 91 55 57
Тел./факс:+359 2 852 80 01
skype: PM.Electrical