Надеждност и сигурност за бъдещето.

Серията Mitsubishi MELSEC-F претърпя много подобрения, правейки път за следващото поколение серия MELSEC iQ-F, с подобрена високоскоростна шина, разширени вградени функции, усъвършенствана поддръжка на SSCNET III / H и подобрена инженерна среда с настройки на параметри в GXW3 инженерен софтуер.

От самостоятелна употреба до мрежово системно приложение, MELSEC iQ-F извежда вашия бизнес на следващото ниво на индустрията.

София 1528, България
НПЗ Искър
ул. Неделчо Бончев 10
склад 27
Тел.: +359 2 411 25 04
Моб. тел.: +359 882 91 55 57
Тел./факс:+359 2 852 80 01
skype: PM.Electrical