Надеждност и сигурност за бъдещето.

Софтуер за програмиране на PLC GX Works3

Намаляване на разходите за разработка чрез интуитивен инженеринг

Инженерният софтуер понякога се счита за основна част от системата за управление в допълнение към хардуерните компоненти. Ядрото на системата, тя включва различни етапи от жизнения цикъл на продукта, от етапа на проектиране до въвеждането в експлоатация и поддръжката на системата за управление. Днес се очакват интуитивни, лесни за използване софтуерни пакети като стандарт за съвременните производствени нужди. GX Works3 е най-новото поколение софтуер за програмиране и поддръжка, предлаган от Mitsubishi Electric, специално разработен за системите за управление MELSEC iQ-R и MELSEC iQ-F.
Той включва много нови функции и технологии, за да се гарантира безпроблемно решение на инженерната среда.

Централна библиотека за части

Софтуерът GX Works3 идва с актуализирана библиотека от обекти, предварително инсталирана в софтуера, състоящ се от модулна библиотека с актуални модули по време на пускането на софтуера, но могат да се добавят нови модули, когато станат достъпни. Предлагат се различни други обекти, като например функционални блокове на трети страни.
Библиотеката може да бъде изцяло споделена в множество проекти.

Намалете повтарящите се програмни задачи

Поддържат се глобални и локални променливи (етикети), предоставящи лесен начин за споделяне на имена на устройства в множество проекти, друг софтуер MELSOFT и SCADA на трети страни. Променливите могат да бъдат регистрирани в текущата програма, функционален блок като локална променлива или в рамките на проекта като глобална променлива за споделяне в множество програми в рамките на един и същ проект. Променливи, специфични за конкретен модул, също са налични и могат да се използват незабавно, като допълнително намаляват времето и разходите за инженеринг.

Поддържат се основните езици за програмиране

Софтуерът GX Works3 поддържа основните IEC езици за програмиране. В рамките на един и същ проект могат да се използват различни различни езици за програмиране едновременно и лесно да се превключват през раздела меню. Променливите и устройствата, използвани във всяка програма, могат да се споделят в множество платформи, като се поддържат определени потребителски функционални блокове.

 

 

София 1528, България
НПЗ Искър
ул. Неделчо Бончев 10
склад 27
Тел.: +359 2 411 25 04
Моб. тел.: +359 882 91 55 57
Тел./факс:+359 2 852 80 01
skype: PM.Electrical