Софтуер за настройка на инвертори FR Configurator

 

 

От стартиране на инвертора до поддръжката, FR Configurator е софтуер, който предлага лесна работна среда.

 

Характеристики

FR Configurator е софтуер, който предлага лесна среда за работа. Може да се използва ефективно от настройката на инвертора до поддръжката. На дисплея на персонален компютър с ОС Windows могат да се извършат настройки на параметри, наблюдение и др.
Достъпна е RS-485 комуникация за свързване на РС с инвертора чрез PU конектор. Необходимо е наличието на отделен конвертор RS-485-към-RS-232C или USB-към-RS-485.

Функции на софтуера
Стартиране

Желаната функция може да се изпълнява веднага след стартиране на софтуера.

 1. Отваря наскоро използвания системен файл
 2. Извършване на лесна настройка
 3. Изпълняване на всяка функция
 4. Помощ

Easy Setup (лесна настройка)

Наличен е интерактивен диалогов прозорец за настройка на параметрите на инвертора.

Процедура за лесна настройка

 1. Настройка на системния файл
 2. Настройки за комуникацията
 3. Разпознаване на инвертора
 4. Избор на метод за управление
 5. Настройка на двигателя
 6. Настройка на пускането и честотата
 7. Настройка на параметрите

Navigation area (зона за навигация)

В зоната за навигация може да се извърши превключване ONLINE/OFFLINE и промяна на режима на работа.

 1. Настройка на честотата и въртене напред/назад [Test operation]
 2. Показва свързания инвертор в дървовиден изглед [System List]
 3. Настройка на функциите, без оглед на номера на параметъра [Basic setting]
 4. Оценява причината за повреда и предлага противодействие. [Troubleshooting]

Monitor area (зона за мониторинг)

В зоната за мониторинг може да се наблюдава състоянието на инвертора.

 1. Показва графично данните на мониторинга [Graph]
 2. Следи състоянието на I/O терминалите. [I/O Terminal Monitor]
 3. Показва множество данни едновременно [Batch Monitor]

System area (Системна зона)

В системната зона могат да се извършат настройки на параметри, диагностика, отстраняване на проблеми и т. н.

 1. На разположение са четене, писане и проверка на параметри, функционален списък и индивидуален списък. [Parameter List]
 2. Показва историята на алармата и следената стойност при всяко възникване на аларма. [Diagnosis]
 3. Преобразуване на параметри от конвенционалните модели [Convert]

Setting wizard (Съветник за настройка)

Съветникът за настройка може да задава параметри чрез интерактивен диалог. Въвеждането или избирането на необходимите елементи за всяка функция, както и да се направи настройка на параметъра без да се взема предвид номерът на параметъра.

Help (помощна система)

Показва инструкции за работа и подробности за всеки параметър.

 

София 1528, България
НПЗ Искър
ул. Неделчо Бончев 10
склад 27
Тел.: +359 2 411 25 04
Моб. тел.: +359 882 91 55 57
Тел./факс:+359 2 852 80 01
skype: PM.Electrical