SCADA софтуер

 

SCADA софтуерът MAPS (Mitsubishi Adroid Process Suite) на Mitsubishi може да събира данни от хардуерния слой на производствената линия, да ги визуализира и анализира, а също така и да ги синхронизира с ERP системи.

Files:
(0 votes)
Commercial license
Date 2019-12-29
Language  English
File Size 3.03 MB
Download 682

София 1528, България
НПЗ Искър
ул. Неделчо Бончев 10
склад 27
Тел.: +359 2 411 25 04
Моб. тел.: +359 882 91 55 57
Тел./факс:+359 2 852 80 01
skype: PM.Electrical