Софтуер за енергиен мениджмънт ElnetWeb

 

Софтуерът ElnetWeb е част от система за контролно мерене и анализ на качеството на електроенергията, който извлича измерените параметри на електрическата мрежа в точката на свързване чрез комуникационна мрежа. Данните се визуализират в таблици и/или графики с удобен потребителски интерфейс на български език. Инсталира се на персонален компютър с операционна система Windows XP (SP3) или Windows 7.

В зависимост от свързаните към системата мултиметри и нуждите на потребителя, условно система за контролно мерене и анализ на качеството на електроенергията може да се използва в три направления:

  • Измерване на консумираната електрическа енергия по тарифи в точката на свързване, визуализация на основните параметри на електрическата мрежа (токове, напрежения, честота, мощности, фактор на мощността, електроенергии) в табличен и графичен вид, както и запис на данните в база от данни за последваща обработка и анализ;

За тази цел са най-подходящи мултиметрите Elnet MC и Elnet Pico.

  • Измерване на консумираната електрическа енергия по тарифи в точката на свързване, визуализация на основните параметри на електрическата мрежа (токове, напрежения, честота, мощности, фактор на мощността, електроенергии, наличие на хармоници на тока и напрежението, регистриране на събития и задействане на аларми) в табличен и графичен вид, както и запис на данните в база от данни за последваща обработка и анализ;

За тази цел са подходящи мултиметрите Elnet LT и Elnet GR/PQ.

  • Измерване на консумираната електрическа енергия по тарифи в точката на свързване, визуализация на основните параметри на електрическата мрежа (токове, напрежения, честота, мощности, фактор на мощността, електроенергии и наличието на хармоници на тока и напрежението, регистриране на събития и задействане на аларми, отчет според стандарта EN50160 и регистриране на формата на вълните при възникване на събитие според стандарта EN50160) в табличен и графичен вид, както и запис на данните в база от данни за последваща обработка и анализ;

За тази цел са най-подходящи мултиметрите Elnet PQ.

 

 

 
 

 

Комуникационни възможности, които могат да бъдат реализирани, за да работи система за контролно мерене и анализ на качеството на електроенергията

  1. RS-485 мрежа с MODBUS протокол

Надеждно и евтино решение, което се поддържа от всички мултиметри. Необходими са само кабели и конвертор RS-485 –>USB за връзка с компютъра, където е инсталиран софтуера.

  1. TCP/IP мрежа с MODBUS/TCP протокол

Мултиметрите Elnet MC и Elnet GR/PQ разполагат с вграден TCP/IP порт, докато Elnet LT трябва да бъде поръчан с опция за такъв порт. TCP/IP мрежата може да бъде изградена чрез кабели, хъбове/комутатори и рутер или безжичен рутер и точки за достъп.

Възможни са и комбинации от двете технологии.

Технически изисквания преди първоначална инсталация:

- инсталиран (и) мултиметър (и) според схемата на свързване, дадена от производителя

- компютърна конфигурация с ОС - Windows XP, Windows 7

- работеща комуникция между мултиметъра (-те) и PC

София 1528, България
НПЗ Искър
ул. Неделчо Бончев 10
склад 27
Тел.: +359 2 411 25 04
Моб. тел.: +359 882 91 55 57
Тел./факс:+359 2 852 80 01
skype: PM.Electrical