Надеждност и сигурност за бъдещето.

Софтуер за енергиен мениджмънт ElnetWeb

 

Софтуерът ElnetWeb е част от система за контролно мерене и анализ на качеството на електроенергията, който извлича измерените параметри на електрическата мрежа в точката на свързване чрез комуникационна мрежа. Данните се визуализират в таблици и/или графики с удобен потребителски интерфейс на български език. Инсталира се на персонален компютър с операционна система Windows XP (SP3) или Windows 7.

В зависимост от свързаните към системата мултиметри и нуждите на потребителя, условно система за контролно мерене и анализ на качеството на електроенергията може да се използва в три направления:

  • Измерване на консумираната електрическа енергия по тарифи в точката на свързване, визуализация на основните параметри на електрическата мрежа (токове, напрежения, честота, мощности, фактор на мощността, електроенергии) в табличен и графичен вид, както и запис на данните в база от данни за последваща обработка и анализ;

За тази цел са най-подходящи мултиметрите Elnet MC и Elnet Pico.

  • Измерване на консумираната електрическа енергия по тарифи в точката на свързване, визуализация на основните параметри на електрическата мрежа (токове, напрежения, честота, мощности, фактор на мощността, електроенергии, наличие на хармоници на тока и напрежението, регистриране на събития и задействане на аларми) в табличен и графичен вид, както и запис на данните в база от данни за последваща обработка и анализ;

За тази цел са подходящи мултиметрите Elnet LT и Elnet GR/PQ.

  • Измерване на консумираната електрическа енергия по тарифи в точката на свързване, визуализация на основните параметри на електрическата мрежа (токове, напрежения, честота, мощности, фактор на мощността, електроенергии и наличието на хармоници на тока и напрежението, регистриране на събития и задействане на аларми, отчет според стандарта EN50160 и регистриране на формата на вълните при възникване на събитие според стандарта EN50160) в табличен и графичен вид, както и запис на данните в база от данни за последваща обработка и анализ;

За тази цел са най-подходящи мултиметрите Elnet PQ.

 

 

 
 

 

Комуникационни възможности, които могат да бъдат реализирани, за да работи система за контролно мерене и анализ на качеството на електроенергията

  1. RS-485 мрежа с MODBUS протокол

Надеждно и евтино решение, което се поддържа от всички мултиметри. Необходими са само кабели и конвертор RS-485 –>USB за връзка с компютъра, където е инсталиран софтуера.

  1. TCP/IP мрежа с MODBUS/TCP протокол

Мултиметрите Elnet MC и Elnet GR/PQ разполагат с вграден TCP/IP порт, докато Elnet LT трябва да бъде поръчан с опция за такъв порт. TCP/IP мрежата може да бъде изградена чрез кабели, хъбове/комутатори и рутер или безжичен рутер и точки за достъп.

Възможни са и комбинации от двете технологии.

Технически изисквания преди първоначална инсталация:

- инсталиран (и) мултиметър (и) според схемата на свързване, дадена от производителя

- компютърна конфигурация с ОС - Windows XP, Windows 7

- работеща комуникция между мултиметъра (-те) и PC

София 1528, България
НПЗ Искър
ул. Неделчо Бончев 10
склад 27
Тел.: +359 2 411 25 04
Моб. тел.: +359 882 91 55 57
Тел./факс:+359 2 852 80 01
skype: PM.Electrical
Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт. Някои от тях са от съществено значение за работата на сайта, докато други ни помагат да подобрим този сайт и потребителското изживяване (проследяване на бисквитките). Можете сами да решите дали искате да разрешите бисквитки или не. Моля, обърнете внимание, че ако ги отхвърлите, може да не успеете да използвате всички функционалности на сайта.