Софтуер за енергиен мениджмънт ElnetWeb

elnetweb-logo

Софтуерът ElnetWeb е част от система за контролно мерене и анализ на качеството на електроенергията, който извлича измерените параметри на електрическата мрежа в точката на свързване чрез комуникационна мрежа. Данните се визуализират в таблици и/или графики с удобен потребителски интерфейс на български език. Инсталира се на персонален компютър с операционна система Windows XP (SP3) или Windows 7.

В зависимост от свързаните към системата мултиметри и нуждите на потребителя, условно система за контролно мерене и анализ на качеството на електроенергията може да се използва в три направления:

  • Измерване на консумираната електрическа енергия по тарифи в точката на свързване, визуализация на основните параметри на електрическата мрежа (токове, напрежения, честота, мощности, фактор на мощността, електроенергии) в табличен и графичен вид, както и запис на данните в база от данни за последваща обработка и анализ;

За тази цел са най-подходящи мултиметрите Elnet MC и Elnet Pico.

  • Измерване на консумираната електрическа енергия по тарифи в точката на свързване, визуализация на основните параметри на електрическата мрежа (токове, напрежения, честота, мощности, фактор на мощността, електроенергии, наличие на хармоници на тока и напрежението, регистриране на събития и задействане на аларми) в табличен и графичен вид, както и запис на данните в база от данни за последваща обработка и анализ;

За тази цел са подходящи мултиметрите Elnet LT и Elnet GR/PQ.

  • Измерване на консумираната електрическа енергия по тарифи в точката на свързване, визуализация на основните параметри на електрическата мрежа (токове, напрежения, честота, мощности, фактор на мощността, електроенергии и наличието на хармоници на тока и напрежението, регистриране на събития и задействане на аларми, отчет според стандарта EN50160 и регистриране на формата на вълните при възникване на събитие според стандарта EN50160) в табличен и графичен вид, както и запис на данните в база от данни за последваща обработка и анализ;

За тази цел са най-подходящи мултиметрите Elnet PQ.