Електромери - EcoMonitorLight

Електромери - EcoMonitorLight

Електромерите EcoMonitorLight служат за подпомагане на енергоспестяването на работните места. Тези устройства поддържат точно измерване на потреблението на електроенергия, което е необходимо за намаляване на разходите. Чрез комбиниране с токови трансформатори с подвижен магнитопровод, можете лесно да ги инсталирате в съоръженията, които искате да измерите.

Показването и настройката на точката на измерване и измерването на енергията се поддържат от самия продукт. Също така е възможно лесно свързване с общи сървъри и управление на енергията чрез RS-485 (MODBUS® RTU комуникация).

 

Продуктова линия

EMU4-BD1-MB
Стандартен модел

EMU4-HD1-MB
Високопроизводителен модел

EMU4-FD1-MB
Модел с използване на токов трансформатор

Опционални модули

Standard Model
High Performance Model
General current transformer Model
 1. Предлага основни измервателни функции като ток, напрежение, мощност и електрическа енергия.
 2. Стандартно оборудван с MODBUS RTU комуникация.

 

 

 

 

 

 

 1. Същите основни функции като стандартния модел.
 2. Наличен е директен трифазен 3-проводен вход за напрежение до 440V.
 3. Наличен е директен трифазен 4-проводен вход за напрежение до 277V/480V.
 4. Може да показва хармониците на тока и напрежението, пълната мощност, консумация на енергия и CO2 конверсия.
 5. Оборудван с импулсни и контактни входно/изходни функции.
 1. MODBUS® TCP комуникационен модул
 2. Стандартно оборудван с MODBUS RTU комуникация
 3. Налично е свързване чрез комуникация MODBUS TCP.
 4. Наличен е директен трифазен 3-проводен вход за напрежение до 440V.
 5. Наличен е директен трифазен 4-проводен вход за напрежение до 277V/480V.
 6. Може да показва хармониците на тока и напрежението, пълната мощност, консумация на енергия и CO2 конверсия.
 7. Оборудван с импулсни и контактни входно/изходни функции.
 1. Модул за регистриране на данни EMU4-LM
 2. CC-Link комуникационен модул EMU4-CM-C
 3. CC-Link IE комуникационен модул EMU4-CM-CIFB
 4. MODBUS TCP комуникационен модул EMU4-CM-MT (приложим само за EMU4-FD1-MB)

 

 

 

Лесно измерване/инсталиране

Вграденият LCD екран дава възможност за настройки, измервания и дисплеи, необходими за измерване на електроенергия с едно устройство. Лесно се монтира вътре в таблото чрез DIN шина.

MODBUS RTU (RS-485) комуникация като стандартно оборудване

Предоставянето на MODBUS RTU (RS-485) комуникация като стандартно оборудване ви позволява да осъществите връзка с различни устройства, дадени на следната фигура, и да ги използвате за управление на енергията.

MODBUS_RTU_RS-485_Communication

Модул за регистриране на данни

Модулът за регистриране на данни ви позволява да извеждате различни енергийни данни (като ток, напрежение и мощност), измерени от електромера EcoMonitorLight и записани в CSV файлов формат на SD карта с памет за лесно управление на данните.

 

Logging_Unit-EMU4

Комуникационен модул (CC-Link комуникация)

Този комуникационен модул може да бъде свързан към PLC система чрез CC-Link комуникация за предаване на данни.

Комуникационен модул (CC-Link IE Ethernet комуникация)

Този комуникационен модул може да бъде свързан към PLC система чрез CC-Link IE Ethernet комуникация за предаване на данни.

Комуникационен модул (MODBUS TCP комуникация)

Този комуникационен модул може да бъде свързан към PLC система чрез MODBUS TCP комуникация за предаване на данни.

Прецизни измервания

Непрекъснатото измерване на енергията при цикъл на дискретизация от приблизително 250µs позволява измерване на натоварвания с кратък цикъл, като например за заваряване или спояване. Данните за измерените стойности, включително за енергийното потребление, напрежението, тока и др., се получават при актуализирани цикли от 250ms.

Отчитане на работното време

Текущото време на измерване може да се изчисли в секунди, а работното време на оборудването може да се покаже в часове (h), за да се използват данните при диагностициране на експлоатационното време на производственото оборудване и за извършване на профилактика. Времето за работа може да се изведе в хост системата като CSV данни.

Определяне на погрешно свързване

Тази функция показва елементи като фазовите ъгли между тока и напрежението, както и стойностите на енергията, тока и напрежението за всяка фаза. Чрез проверка на всяка показана стойност се поддържа разграничение дали има несъответствие във входа на тока или напрежението, използвано за измерване.

Функция тест

Тази функция позволява комуникация на тестови данни с хост системата без подаване на входно напрежение или токов вход. Чрез активиране на изходния сигнал за аларма и тест на импулса става лесно да се провери окабеляването и да се извърши тестване на системата.

 • EcoMonitorLight Catalogue

 • Energy-Saving Supporting Devices Catalogue