Индустриални щепсели и контакти

Индустриални щепсели и контакти

Модел

Цена

Цена с ДДС

Индустриален щепсел 16A 3P (2P+E)
6,12 лв.
7,35 лв.
Индустриален щепсел 16A 4P (3P+E)
7,18 лв.
8,62 лв.
Индустриален щепсел 16A 5P (3P+E+N)
8,17 лв.
9,80 лв.
Индустриален щепсел 32A 3P (2P+E)
8,32 лв.
9,98 лв.
Индустриален щепсел 32A 4P (3P+E)
8,18 лв.
9,82 лв.
Индустриален щепсел 32A 5P (3P+E+N)
10,91 лв.
13,09 лв.
Индустриални щепсели и контакти

Модел

Цена

Цена с ДДС

Индустриален конектор 16A 3P (2P+E)
5,19 лв.
6,22 лв.
Индустриален конектор 16A 4P (3P+E)
6,12 лв.
7,35 лв.
Индустриален конектор 16A 5P (3P+E+N)
8,16 лв.
9,79 лв.
Индустриален конектор 32A 3P (2P+E)
7,58 лв.
9,10 лв.
Индустриален конектор 32A 4P (3P+E)
8,72 лв.
10,46 лв.
Индустриален конектор 32A 5P (3P+E+N)
10,05 лв.
12,06 лв.
Индустриални щепсели и контакти

Модел

Цена

Цена с ДДС

Контакт за панелен монтаж 16A 3P (2P+E)
5,66 лв.
6,79 лв.
Контакт за панелен монтаж 16A 4P (3P+E)
6,66 лв.
7,99 лв.
Контакт за панелен монтаж 16A 5P (3P+E+N)
7,31 лв.
8,77 лв.
Контакт за панелен монтаж 32A 3P (2P+E)
6,33 лв.
7,60 лв.
Контакт за панелен монтаж 32A 4P (3P+E)
8,18 лв.
9,82 лв.
Контакт за панелен монтаж 32A 5P (3P+E+N)
9,58 лв.
11,49 лв.
Индустриални щепсели и контакти

Модел

Цена

Цена с ДДС

Контакт за стенен монтаж 16A 3P (2P+E)
7,44 лв.
8,93 лв.
Контакт за стенен монтаж 16A 4P (3P+E)
8,18 лв.
9,82 лв.
Контакт за стенен монтаж 16A 5P (3P+E+N)
9,58 лв.
11,49 лв.
Контакт за стенен монтаж 32A 3P (2P+E)
8,98 лв.
10,77 лв.
Контакт за стенен монтаж 32A 4P (3P+E)
10,03 лв.
12,03 лв.
Контакт за стенен монтаж 32A 5P(3P+E+N)
11,36 лв.
13,63 лв.