Цокъл за реле модел V22BR

V23BR-relay-socket

За тежки, индустриални приложения, дизайн за спестяване на пространство. Инсталирането и подмяната на релетата става лесно и спестява разходи. От потребителя не се изисква поддръжка.

Описание

Цокълът за реле V22BR има по един терминал с винт за всеки релеен контакт, който е подходящ за два проводника с общо сечение до 2,5 мм2, така че свързването може да се извърши в клемите на цокъла и няма нужда от външен конектор или терминал.

Характеристики

- Здрави винтови клеми

- Няма вътрешни запоявания/връзки

- Монтаж на плоскост/стена

- Степен на защита IP20

- Подходящ за всички релета от серия D

- До два проводника с общо сечение до 2,5мм2 на свързващ терминал

- Сигурно механично заключване

- Изрязан женски приемник за плътно захващане на щифтовете на релето

- Разбираема и ясна номерация на клемите на цокъла

Предимства

- Доказано надежден

- Дългосрочна работа

- Лесно се обслужва

- Ниска цена на жизнения цикъл

- Няма поддръжка