Стабилизатори на мрежово напрежение

Стабилизатори на мрежово напрежение

Проблемът

Електричеството е може би най-важната суровина, използвана от търговията и индустрията днес. Произведената в електроцентралите електроенергия циркулира през електропреносната и разпределителната мрежа и се доставя на потребителите. Качеството на електроенергията е един от важните фактори, които определят икономическата ефективност както на потребителите, така и на електрическите мрежи. Електрическите устройства са проектирани да работят в разпределителни системи, определени от зададени номинални стойности по отношение на напрежение и честота (например 400V при 50Hz). В действителност разпределението на електрическа енергия може да не осигури стабилността на посочените номинални параметри. По-специално напрежението може да варира дори значително по отношение на номиналната стойност. Тези промени могат да причинят нежелани и потенциално опасни условия за потребителите. „Колебанията на напрежението“ могат да бъдат „бързи“ и да изчезват за няколко милисекунди (например разпределителни линии, ударени от мълния) или „бавни“, с продължителност, която може да продължи няколко секунди, минути или дори часове в зависимост от причината. Бавните колебания могат да се генерират от повишено ниво на напрежение („пренапрежение“ поради лошо регулиране на средното напрежение на ниво разпределение, изключване на големи товари, пренапрежение на изхода на генераторите и т. н.) или - по-често - от понижено напрежение („спадове“ поради свързване на големи товари, стартиране на двигатели, претоварени разпределителни линии, земни съединения, лошо регулиране на напрежението на СН и др.). В случай на промяна на захранващото напрежение, стабилизаторът на напрежение е решението, което гарантира най-доброто съотношение цена/полза. Непрекъснатата наличност на стабилно захранване, независимо от флуктуацията на входа, много често е ключова характеристика за осигуряване на ефективност и надеждност за потребителя. Намалената производителност, загуба на данни, повреда в сигурността, неизправности на машината, неточна информация и домашни неудобства са само няколко примера за потенциални проблеми, причинени от нестабилно електроснабдяване. Очевидно всичко това води до по-високи разходи за управление.

Решението

Стабилизаторът на напрежение се доказа като ефективно решение, способно да предотврати потенциално опасни ситуации, създадени от нестабилността на входното напрежение. Основните области на приложение, където могат да се използват тези устройства за предпазване на елект4ррически консуматори, чувствителни към колебанията на напрежението, включват:

- Индустриален сектор: нефт и газ, лазерно рязане, тютюнева промишленост, текстилна промишленост, галванични процеси, машини като цяло.

- Храни и напитки: промишленост, интензивно развъждане, преработка на храни, опаковане, бутилиране.

- Обслужване: банки, хотели и туристически курорти, център за данни, лаборатории, малък бизнес, частни потребители.

- Телекомуникации: ТВ/радиостанции, телекомуникационни мрежи.

- Публичен сектор: болници, публични бюра и институции.

- Възобновяеми източници: слънчеви и вятърни ферми.

Във всички тези приложения, колебанията на напрежението, макар и в рамките на допустимите отклонения от стандартите, могат да генерират проблеми при работа. В този случай устройствата, които са особено чувствителни, могат да показват грешки или неизправности над допустимата граница.

Типичните ситуации, при които напрежението може да бъде подложено на колебания над допустимите отклонения, са:

- Товари, доставяни от разпределителни линии с малко сечение (селски райони или места, доставяни от дълги разпределителни линии, като развъдни ферми, туристически курорти, хотели и др.).

- Потребители, разположени в близост до трафопост и следователно са обект на повишаване на напрежението.

- Частни помещения с инсталации с голяма мощност (помпи за плувни басейни, големи охладители, специални осветителни системи, асансьори) и/или особено чувствителни на напрежение товари (потребителска електроника с голяма мощност и др.).

- Товари, разположени в близост до големи промишлени предприятия, където отделни устройства с голяма мощност (двигатели на средно напрежение) могат да предизвикат намаляване на напрежението при стартиране.

- Островни експлоатационни товари (товари, които не са свързани към обществената мрежа).

В сравнение с други видове оборудване, стабилизаторът на напрежение предлага редица предимства, които много често го правят оптималното решение:

- Обикновено по-ниска цена.

- Висока стабилност на изходното напрежение, гарантирана дори при широка флуктуация на входа.

- Липса на хармонично изкривяване.

- Здрава и надеждна конструкция, позволяваща използване в тежка среда.

- Възможност за претоварване до два пъти номиналния ток (макс. за 2 минути).

- Без притеснения по отношение на съхранението, транспортирането, поддръжката и изхвърлянето поради факта, че не се използват батерии.

- Плавно и надеждно регулиране на напрежението, осигуряващо точност ± 0,5%, дори при значителна промяна на входното напрежение.

- Висока ефективност.

- Висока издръжливост на пусков ток.

- Малки размери, лесен за изпълнение, режим на работа „plug & play“.

Електромеханични или статични стабилизатори на напрежение?

Статичният стабилизатор се използва, когато скоростта на корекция представлява критичен проблем (например компютри, лабораторно оборудване, измервателни уреди и медицински инструменти). Този вид стабилизатор има време за корекция от 3 милисекунди за пълно регулиране в сравнение с времето за корекция на електро-механичен стабилизатор от 10-50 милисекунди (в зависимост от модела) на волт.

Електромеханични стабилизатори на напрежение

Еднофазни електромеханични стабилизатори на напрежение Vega 0,3 - 25kVA

VEGA
Избор на изходното напрежение (превключвател)
220-230-240V
Точност на изходното напрежение
±0,5%
Честота
50Hz ±5%
Допустимо изменение на товара
до 100%
Охлаждане
Естествена вентилация
Температура на околната среда
-25/+45°C
Температура на съхранение
-25/+60°C
Максимална относителна влажност
95% (без конденз)
Допустимо претоварване
200% 2 min.
Хармонично изкривяване
Няма
Цвят
RAL 7035
Степен на защита
IP21
Измерване
Изходен цифров волтметър
Инсталация
На закрито

Трифазни електромеханични стабилизатори на напрежение Orion 2 - 135kVA

Image
Стабилизиране на напрежението
Независим фазов контрол
Избор на изходното напрежение (превключвател)
220-230-240V (L-N) /
380-400-415V (L-L)
Точност на изходното напрежение
±0,5%
Честота
50Hz ±5%
Допустимо изменение на товара
до 100%
Охлаждане
Естествена вентилация до 45kVA
С вентилатори от 60kVA
Температура на околната среда
-25/+45°C
Температура на съхранение
-25/+60°C
Максимална относителна влажност
95% (без конденз)
Допустимо претоварване
200% 2 min.
Хармонично изкривяване
Няма
Цвят
RAL 7035
Степен на защита
IP21
Измерване
Изходен цифров волтметър
Инсталация
На закрито
Защита от пренапрежение
Катоден отводител клас II (над 60kVA)

Статични стабилизатори на напрежение

Еднофазни статични стабилизатори на напрежение Gemini 4 - 40kVA

Регулиране на напрежението
IGBT контрол
Избор на изходното напрежение (превключвател)
220-230-240V
Точност на изходното напрежение
±1%
Честота
50Hz ±5%
Допустимо изменение на товара
до 100%
Охлаждане
Принудителна вентилация
Температура на околната среда
-25/+45°C
Температура на съхранение
-25/+60°C
Максимална относителна влажност
95% (без конденз)
Допустимо претоварване
150% 2 min.
Хармонично изкривяване
Няма
Цвят
RAL 7035
Степен на защита
IP21
Измерване
Изходен цифров волтметър
Инсталация
На закрито
Защита от пренапрежение
Катоден отводител клас II
Защита
EMI/RFI филтри, защита от автоматичен байпас

 Трифазни статични стабилизатори на напрежение Aquarius 10 - 120kVA

 Трифазни статични стабилизатори на напрежение Aquarius 10 - 120kVA
Регулиране на напрежението
IGBT контрол
Стабилизиране на напрежението
Независим фазов контрол
Избор на изходното напрежение (превключвател)
220-230-240V (L-N) /
380-400-415V (L-L)
Точност на изходното напрежение
±1%
Честота
50Hz ±5%
Допустимо изменение на товара
до 100%
Охлаждане
Принудителна вентилация
Температура на околната среда
-25/+45°C
Температура на съхранение
-25/+60°C
Максимална относителна влажност
95% (без конденз)
Допустимо претоварване
150% 2 min.
Хармонично изкривяване
Няма
Цвят
RAL 9005
Степен на защита
IP21
Измерване
Изходен цифров волтметър
Инсталация
На закрито
Защита от пренапрежение
Катоден отводител клас II
Защита
EMI/RFI филтри, защита от автоматичен байпас