Изграждане на шинопроводна система НН в Mall PARADISE CENTER

 Mall PARADISE CENTER

Цялостна доставка на шинопровод HH и разпределителни табла за нови търговски центрове  в София  - „НАДЕЖДА МАРКЕТ“ и Mall PARADISE CENTER.

Пълен инженеринг за изграждане на шинопроводна система НН с проектиране, доставка, инсталация и поддъжка на около 6 км шинопровод от най-високо качество на производител №1 в Китай.