Доставка на водни пускови съпротивления за Мини Марица Изток ЕАД

Доставка на водни пускови съпротивления за Мини Марица Изток ЕАД.

Детайлно проучване на нуждите на Мини Марица Изток ЕАД, избор на техническо решение, доставка на водни пускови съпротивления на водещия европейски производител GINO ESE, настройка и пуск.